Şeyhmus Diken

29.03.2021

Kadim Kürtçe’de bir özlü söz vardır. Der ki kelam; “Kuçikê kî bi zorê here seydê... “ yani “zorla ava koşturursan köpeği...” Hayat da öyle değil mi?Sayısız örnekleri var. Ailelerinin ısrarı, zoru ve yönlendirmesi ile...

24.03.2021

Diyarbekir ve havalisine diyeceğim ama siz sayın ki kadim Kürt coğrafyasının bitki çeşitliliği açısından muteber dağı Diyarbakır, Urfa ve Mardin eşiklerinin orta yerinde yer alan Karacadağ’ın çepeçevresine ilkbahar gelen...

19.03.2021

“Gabo ve Mario” Gabriyel Garcia Marquez ile Mario Vargas Llosa’nın aynı kıta, Latin Amerika’nın yurttaşı, hemşehrisi olmanın ve aynı alanın edebiyatının yoldaşı olmalarının birlikteliğinin hikâyesi…Hayatın her şeye r...

02.03.2021

Bilinmeyen kavramının arka planında bir giz vardır. Bir giz vardır ki, insan olanın dünyasında çağlar boyu hep bilinmeyenin bilinmezliğinin sırrını çözmek, sırrına vakıf olmak için merak hasıl olmuştur yaşam içinde. Kimi...

28.02.2021

“.....Apak buluta barış yükledim,Ne kadar çok özlemişsek barışı o kadar çokGidin dedim bulutlarım yeryüzünün üstüneYağın dedim bulutlarım yeryüzüneYağın ha yağın,Yağın insan yüreklerine.....”             ...

25.02.2021

Diyarbakır’ın tarihi yerleşim yeri eski kenti çepeçevre kuşatan surların içindeki yaşam alanı. Dört yöne açılan dört kapısı ve 82 Burcu ve beş kilometre uzunluğundaki dünyanın sanat yapılı surlu kentleri içinde nadide bi...

22.02.2021

Ağırlık ölçüsü olarak “bir batman” yaklaşık sekiz kilograma denk düşer. Benim Batman’la muhabbetim kaç batman çeker! İnanın ki tartıya da ölçüye de gelmez. O sebeple dostum, arkadaşım Arif Arslan ile her muhabbetimizde “...

13.02.2021

Bir kaç yıl evvel Irak Kürdistanı’nın Hewlêr / Erbil şehrinde ilk kez farkında olmuştum. Erbil Valisi Newzat Hadî, küçücük bir kutu içinde, kutudan çıkarıp avucunuza aldığınızda üzeri pütürlü, hoş ve latif koku saçan elm...

08.02.2021

Aşık Veysel Üstadın çok sevdiğim ama az bilinen bir eseridir. “Yıllarca aradım kendi kendimi / Hiç bir türlü bulamadım ben beni...” der Veysel.Aramak, aslında bir anlamıyla yitirilişin karşısına denk düşendir. Hem sa...

01.02.2021

Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal Güzelses, Babası Derviş Hasan’ın vefatı ile Annesi Latife Hanım tarafından mahalle mektebine verilir. Birinci Dünya savaşı yıllarında Rüştiyenin lağvedilmesi ile öğrenimini tamamlay...

31.01.2021

Eski kadim metinlerden Gılgamış Destanında der ki; “Kentin tamamının üçte biri yerleşim yeri, üçte biri bahçe, üçte biri de Tanrıça İştar’ın bölgesi sayılan Tapınak alanıdır. Tanrıçanın bölgesiyle bir arada bütün bu kesi...

24.01.2021

Amida Höyük ve Zerzevan Kalesi... Şehrin kabuğunu kırmaya aday ve süreduran iki önemli kazı. Amida Höyük İrfan Yıldız, Zerzevan Kalesi ise Aytaç Coşkun Dicle Üniversitesinden hocaların başkanlığında titiz ve duyarlı bire...