Şeyhmus Diken

13.02.2021

Bir kaç yıl evvel Irak Kürdistanı’nın Hewlêr / Erbil şehrinde ilk kez farkında olmuştum. Erbil Valisi Newzat Hadî, küçücük bir kutu içinde, kutudan çıkarıp avucunuza aldığınızda üzeri pütürlü, hoş ve latif koku saçan elm...

08.02.2021

Aşık Veysel Üstadın çok sevdiğim ama az bilinen bir eseridir. “Yıllarca aradım kendi kendimi / Hiç bir türlü bulamadım ben beni...” der Veysel.Aramak, aslında bir anlamıyla yitirilişin karşısına denk düşendir. Hem sa...

01.02.2021

Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal Güzelses, Babası Derviş Hasan’ın vefatı ile Annesi Latife Hanım tarafından mahalle mektebine verilir. Birinci Dünya savaşı yıllarında Rüştiyenin lağvedilmesi ile öğrenimini tamamlay...

31.01.2021

Eski kadim metinlerden Gılgamış Destanında der ki; “Kentin tamamının üçte biri yerleşim yeri, üçte biri bahçe, üçte biri de Tanrıça İştar’ın bölgesi sayılan Tapınak alanıdır. Tanrıçanın bölgesiyle bir arada bütün bu kesi...

24.01.2021

Amida Höyük ve Zerzevan Kalesi... Şehrin kabuğunu kırmaya aday ve süreduran iki önemli kazı. Amida Höyük İrfan Yıldız, Zerzevan Kalesi ise Aytaç Coşkun Dicle Üniversitesinden hocaların başkanlığında titiz ve duyarlı bire...

20.01.2021

Eskiden böyle miydi? Değildi diye anımsıyorum. Sanki kar yağdığında eziyet olurdu hayat! Kar’a sevinmek mi? Ne mümkün. Evlerimiz bazalt şehrin surlarla kuşatılı dokusu içinde dar sokaklarda bitişik nizam ve karşı be ...

18.01.2021

Sadece futbol dünyası ile ilgili olanlar değil, geniş kitlelere de sorduğunuzda adını telaffuz ederek Lefter derler. Bir de “ver Lefter’e, yaz deftere” derler.Adı, aslında Rumca’da “Özgür” anlamına gelen Elefterios’t...

13.01.2021

“Teze civan her gördığan vurılma,Qurrelenıp güzellığan kurılma,Geçer bi gün bu güzellığ yorulma,Bu, dünyadır çarhın bozar tez felek.”Diyarbekir'den bir Maya.Soru, bu pandemi ortamında orta yerde duruyor: ‘Kür...

10.01.2021

Amerika Birleşik Devletlerinde 3 Kasım 2020’de gerçekleşen seçimlerden sonra aslında sonuçlar hemen ilk haftası içinde Joe Biden lehine kesinleşse de, mevcut Başkan (20 0cak 2021’e kadar) Trump’ın “hile var, kazanan beni...