Tahir Şilkan

09.05.2021

Orhan Kemal ve Sinema (3)                       Orhan Kemal'in sinemaya en uygun romanlarından biri El Kızı'dır. Sinemanın melodram biçimine çok uygun bir roman olan El Kızı'nda gelin--kaynana çatışması ekseninde bir...

05.05.2021

Orhan Kemal ve Sinema (2)                    Orhan Kemal, yazdığı senaryolar dışında, romanları en çok sinemaya uyarlanan yazarımızdır. Orhan Kemal'in sinemaya uyarlanan ilk romanı, Suçlu'dur. Sokak çocuğu Cevdet'in ...

03.05.2021

Orhan Kemal ve  Sinema (1)                       Orhan Kemal sinemaya çok emek vermiş yazarlarımızdan biridir. Yazdığı senaryoların sayısını yüzlerle ifade eder. Işık Öğütçü, büyük bir emekle, Orhan Kemal'in farklı i...

23.04.2021

Orhan Kemal Çukurova’da tarım ve fabrika emekçilerini anlattığı romanlardan olan ‘Hanımın Çiftliği’ üçlemesinde; tarımdaki makineleşmenin sonuçlarına dikkat çeker. Orta Anadolu’dan, Doğu’dan, Güneydoğu’dan iş bulmak umud...

20.04.2021

Edebiyatımızda yaratılmış en bilinen karakter, Orhan Kemal'in Murtaza'sıdır. Gerçekten de Murtaza, o kadar iyi, yaşayan bir karakter olarak anlatılmıştır ki; yalnız Türk edebiyatının değil Dünya edebiyatının da evrensel ...

16.04.2021

Eskici ve Oğulları (Eskici Dükkanı) Orhan Kemal'in Çukurova'da yaşanan bir hikaye anlattığı en yetkin romanlarından biridir. İlk kez 1962 yılında yayımlanan 'Eskici ve Oğulları' sinema ve tiyatroya uyarlanmıştır.  Adana'...

10.04.2021

Kaçak, Orhan Kemal'in sağlığında tamamladığı son romandır.  İlk kez ölümünden sonra (1970) yayımlanmıştır. 'Vukuat Var' ile başlayan 'Hanımın Çiftliği' ile devam eden üçlemenin son romanıdır. Ancak, ilk iki kitabın roman...

07.04.2021

Kanlı Topraklar, Orhan Kemal'in Çukurovada tarım ve fabrika emekçilerini anlattığı romanlardan biridir. İlk kez 1963 yılında yayımlanan 'Kanlı Topraklar'da anlatı, 1934 yılında başlar. Tek Parti iktidarı yıllarıdır. Orha...

02.04.2021

'Hanımın Çiftliği'nde, 'Vukuat Var'da olduğu gibi  romanın örgesi sağlam kurulmuştur. Yazar, nedenselliklerini ortaya koyarak olayları ustalıkla birbirine bağlamıştır. Orhan Kemal, Muzaffer Bey'den hesap sormak için seçi...

28.03.2021

Doğduğum, büyüdüğüm Ceyhan'da Arabuşakları(Fellah) yoktu. En azından ben çocukluğumda hiç kendini böyle tanımlayan biriyle karşılaşmadığımı söyleyerek olayı kişiselleştireyim.Ortaokuldan sonra, şehrimizden  yüzlerce ...

22.03.2021

Orhan Kemal, otobiyografik romanlarından  'Dünya Evi'nde, feodal değer yargıları altındaki bir gencin duygularını okura yansıtmayı başarır. "Küçük Adam" sevdiği kadınla, Cemile ile evlenmiştir. Ağa'nın fabrikasında, 24 l...

19.03.2021

Baba Evi Orhan Kemal'in ilk romanıdır. "Küçük Adamın Notları" alt başlığını taşıyan otobiyografik romanların ilk kitabıdır. İlk kez 1949 yılında yayınlanmıştır. Baba Evi'nde ilk gençliğinin  geçtiği Adana'daki evlerini ş...